Duurzaamheid

De Wereldlijke “Ontgroening”

Planet Earth heeft 12 miljoen hectare aan bosbedekking verloren in 2018 en de bewoners van de aarde zullen in 2020 bos armer worden, volgens het World Resources Institute. Wereldwijd zijn een miljard mensen afhankelijk van bossen voor hun levensonderhoud, waarvan ongeveer 15% van deze ecosystemen intact zijn gebleven. Bossen leveren water, voedsel, houtproducten en zelfs medicijnen voor de wereldbevolking. De biodiversiteit ondersteunt veel planten en dieren en bossen zijn een van de meest vitale schatten van de aarde.

Ontbossing – vergelijkbaar met de grootte van België – heeft een directe impact op het broeikaseffect. Oude oerbossen wisselen meer koolstofdioxide uit dan nieuwere bossen. Bossen helpen niet alleen bij het absorberen van de kooldioxide die we uitademen, maar ook bij de reductie van broeikasgassen. In 2018 verloor Brazilië alleen al in 2018 1,3 miljoen hectare bomen, deels door brand, maar ook door illegale hout kappingen. De gezondheid van de planeet staat op het spel en kleine verbeteringen in deze achteruitgang zijn niet langer voldoende.

De United Nations Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (een hele mond vol :-)) meldde dat door menselijke toedoen miljoen planten- en diersoorten de komende decennia zullen uitsterven, tenzij er onmiddellijk actie wordt ondernomen. Ontbossing is een belangrijke factor en deze wetenschappers stelden dat dit verlies van bosbedekking zou kunnen leiden tot het massaal uitsterven van planten-, dieren- en insectensoorten – de facto vergelijkbaar is met het volledig uitsterven van de dinosaurussen.

De helft van alle ontbossing wereldwijd is toe te schrijven aan de landbouw, het begrazen van vee, mijnen en boren. Nieuwe bosaanleg, verstedelijking en bosbranden zorgen voor de rest van de achteruitgang. In gebieden waar palmolie wordt geproduceerd, zoals Maleisië en Indonesië, worden bossen gekapt om plaats te maken voor deze grondstof, die veel wordt gebruikt in voedsel en cosmetica. Houtkap levert hout en papierproducten, maar vernietigt bosbouw systemen als ze illegaal worden uitgevoerd of zonder rekening te houden met bosvernieuwing.

Men is nu wel meer bezig om ontbossing wereldwijd te beheersen. De Forest Stewardship Council bevordert goed rentmeesterschap door producten te certificeren die afkomstig zijn van beheerde bossen die aan bepaalde criteria voldoen. Gecertificeerde producten helpen consumenten goederen te kiezen, die niet bijdragen aan achteruitgang van het milieu. Duurzame bosbouw is de methode om bomen te oogsten met zo weinig mogelijk schade aan het milieu. Herbeplanting van bomen na het kappen, beperking van bodemerosie om schade aan het leefgebied te beperken en kwaliteit van water te behouden. Daar het verwijderen van bomen voor de landbouw ook bodemerosie veroorzaakt, worden betere landbouwmethoden geïntroduceerd bij de boeren. Het handhaven van de bodemkwaliteit vermindert de noodzaak om bomen te kappen en nieuwe velden vrij te maken. Tegenwoordig worden landen die hun bossen beschermen, vergoed. De wereld wordt hiermee geholpen om de uitstoot van kooldioxide te verminderen en de gevolgen van het broeikaseffect te verlagen.

Het planten van bomen kan de economische en agrarische productie verhogen en zorgen voor hout en voedselproducten die van het land komen. Omdat herbebossing bodemerosie voorkomt, kan het kustlijnen stabiliseren en de vruchtbaarheid van de bodem vergroten. Bomen kunnen schade door overstroming tegengaan en water besparen tijdens droogte. Bomen geplant in parken regelen de temperatuur in de kleine gemeenten en verbeteren de kwaliteit van de ademende lucht.

In Sri Lanka zijn bossen verwijderd om plaats te maken voor landbouw en hout, net als in de rest van de wereld. Dit heeft niet alleen het milieu aangetast, het heeft in Sri Lanka ook bijgedragen aan overstromingen, aardverschuivingen en bodemerosie. Om deze impact te bestrijden, heeft de overheid nationale parken en heiligdommen opgezet. Het Sinharaja Forest Reserve werd in 1978 opgericht om het tropische regenwoud van het laagland te beschermen.

De Thuru Foundation is een vrijwilligersorganisatie die hoopt de herbebossing in Sri Lanka te verhogen door tegen 2020 twee miljoen bomen te planten. Volgens Thuru (wat “bomen” in Sri Lanka betekent) is het land niet meer zo groen en bedekt met bomen zoals het ooit was. In de afgelopen 30 jaar is Sri Lanka teruggebracht van 37% bosbedekking naar 28% in 2016. Bosbedekking onder 25% heeft rampzalige gevolgen voor de biodiversiteit in Sri Lanka. Avaera werkt daarom samen met Thuru en andere lokale organisaties om Sri Lanka groener te maken.

Avaera betekent liefde en mededogen. Wij krijgen heerlijke kokosnoten van Sri Lanka en andere Aziatische landen, waarmee we B2B-kokoswater maken met lokale kruiden en specerijen. We geloven in wederkerigheid en in teruggeven aan de natuur. Moeder natuur. Daarom willen we iets teruggeven aan de natuur door samen met onze klanten kokospalmen te planten. B2B Kokoswater van Avaera heeft een uniek ontwikkelde combinatie van smaken en wordt geproduceerd in harmonie met de lokale omgeving. 

Hier zijn enkele manieren om ontbossing te voorkomen.

  • Plant een boom met Avaera.
  • Ga zo veel mogelijk papierloos. Print minder.
  • Koop gerecycleerde producten of producten die bestaan uit gerecycled materiaal
  • Recycleer thuis en op het werk.
  • Eet lokaal en seizoensgebonden.
  • Eet minder vlees en bewerkt voedsel.
  • Koop biologisch voedsel. De boeren gebruiken duurzamere technieken.
  • Vermijd palmolie dat verwerkt is in eten en cosmetica
  • Koop bij bedrijven waarvan de producten minimale milieuschade veroorzaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *